<<Digwyddiadau>>

 

Quiet Days Programme for 2015

 

Mae'r Eglwys Santes Melangell yn un o'r eglwysi bychain harddaf ym Mhrydain, ac yn un o'r rhai mwyaf diarffordd. Mae ei chysegrfa enwog yn denu llawer o ymwelwyr, ond serch hynny, nid yw hynny'n ddigon i darfu ar ei llonyddwch.

Gerllaw, mae Canolfan Santes Melangell yn cynnig cefnogaeth i bobl mewn angen drwy gynnig lle i fyfyrio a chyfleoedd am adfywiad ac adnewyddiad.

The Shrine Church of Saint Melangell  The Shrine of St Melangell  The Saint Melangell Centre

Gweler Newyddion a Digwyddiadau am fanylion pellach.