Am wybodaeth bellach am y Ganolfan neu i drefnu ymweliad, llogi ein cyfleusterau neu roi rhodd tuag at ein gwaith, cysylltwch ni ar:

For further information regarding the Centre or to arrange a visit, hire our facilities or make a donation to support our work, please contact us at:

The Saint Melangell Centre - Canolfan Santes Melangell

Pennant Melangell

Llangynog

Powys, SY10 0HQ

 

01691 860408

saintmelangell@tiscali.co.uk

 

Mae peiriant ateb ar gael pan nad oes staff yn y Ganolfan. Byddwn yn rhoi galwad yn ōl i chi mor fuan ag y gallwn.

An answer machine operates when the Centre is not staffed and we will get back to you as soon as possible.