Rhoddion

Mae cynnal adeilad hynafol fel eglwys Santes Melangell yn gostus iawn. Rhaid diogelu ei gynnwys ac mae'n rhaid ei gynhesu a'i yswirio. I gynnal yr eglwys brydferth hon, a thrwy hynny, gynnal ei gweinidogaeth, rydym yn hollol ddibynnol ar godi arian a rhoddion. Rydym yn wirioneddol ddiolchgar i'r rhai sydd wedi ein helpu hyd yn hyn.

Os ydych yn dymuno cyfrannu rhodd, gallwch wneud hynny drwy anfon siec, yn daladwy i Eglwys Santes Melangell, i'r Trysorydd yn y cyfeiriad isod. Os ydych yn talu treth, gallwch gynyddu gwerth yr hyn yr ydym yn ei dderbyn yn sylweddol drwy wneud datganiad Rhodd Cymorth: am bob £1 a roddwch, byddwn yn derbyn 28ceiniog gan Gyllid y Wlad. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw argraffu'r ffurflen a'i dychwelyd atom gyda'ch rhodd.

Efallai gallech ystyried cofio am Eglwys Santes Melangell yn eich ewyllys.

Lawrlwytho ein Ffurflen Rhodd Cymorth [pdf]

Anfonwch eich rhodd a'r ffurflen datganiad i'r Trysorydd, Mr Philip Brough, Godre Berwyn, Llangynog,  Ger Croesoswallt, SY10 0HQ.

Cofiwch roi eich enw a chyfeiriad er mwyn i ni allu diolch i chi.