Addoli

Mae yr Eglwys ar agor pob dydd:
9yb – 6yn BST
9yb – 4yp GMT

Amser gwasanaethau

9.15 yb dyddiau’r wythnos
Boreol Weddi
Am Hanner dydd ar Dydd Llyn, Dydd Mawrth, Dydd Mercher ac Dydd Gwener
Litwrgi Pererindod lle cynigir arddodiad dwylo ac olew ar gyfer iacháu.
Am Hanner Dydd bob Dydd Iau
Cymun Bendigaid. Cynigir arddodiad dwylo ac olew ar gyfer iacháu.
3.30 yh bob dyddiau’r wythnos
GMT
Gweddi Pererindod ar Diwedd y Dydd
5.30yh bob dyddiau’r wythnos
BST
Gweddi Pererindod ar Diwedd y Dydd
3yh Suliau
BST
Gwasanaeth Taize, Hwyrol Weddi Celtaidd ne Litwrgi Anffurfiol
2.30yh Suliau
GMT
Edrychwch ar y we ne ar y ford yn yr Eglwys am manylion
 

Mae traddodiad o weini te a chacenni yng Nghanolfan Santes Melangell ar ôl y gwasanaeth brynhawn Sul am 3yh. (Os mae grwp yn dod genwch chwi adael ni wybod yn gynt os gwelwch yn dda er mwyn trafod y bwyd.) Yn y misoedd Tachwedd tan y Pasg fydd ne paned o de a bisged. Am Gwasanaethau Arbennig  edrychwch ar y ford yn yr Eglwys, yn yr Canolfan neu ar y we. Cynhelir gwasanaethau eraill drwy drefniant gyda Cheidwad y Gysegrfa. Yn anfodus weithiau mae angladdau, priodasau ac gwaith yn y plwyf ac yr Esgobaeth yn cosi gwasanaeth i cael ei newid. Canolfan Y Santes Melangell : Ffon 01691 860408