Trefnu Ymweliad

Mae Canolfan Santes Melangell yn agored o Ddydd Mawrth i Ddydd Iau o 10am i 4pm ac ar adegau eraill drwy drefniant ac ar gyfer digwyddiadau arbennig. Os ydych yn gwneud siwrnai neilltuol, cofiwch ffonio o flaen llaw, er mwyn ein helpu ni i osod digon o amser o'r neilltu i ymateb i'ch anghenion.

Gallwch weld cyfarwyddiadau am sut i gyrraedd y Ganolfan drwy glicio yma.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y gwasanaethau cynghori, cysylltwch ‚'r Cyfarwyddwr, Y Parchedig Christine Browne os gwelwch yn dda.

Bydd hi'n trefnu sesiwn gychwynnol lle byddwch yn trafod eich anghenion a'ch gofynion. Wedyn, byddwch un ai'n cael cynnig gwasanaeth priodol yn y Ganolfan neu'n cael help i gael gafael ar ffynonellau cefnogaeth eraill.

Os oes gennych ddiddordeb mewn meysydd eraill o waith y Ganolfan, yr ydych eisiau trefnu ymweliad grŵp, diwrnod o dawelwch neu logi ein cyfleusterau, yna cysylltwch ‚'r Cyfarwyddwr.