Y Staff

Shrine Guardian/ Centre Director

 

Am wybodaeth bellach am ddefnyddio'r Ganolfan neu i drefnu ymweliad, cysylltwch ‚'r y Ganolfan

 

Gwirfoddolwyr

Volunteers at the Saint Melangell CentreCefnogir y Ganolfan gan grŵp o wirfoddolwyr gweithgar ac y mae eu cyfraniad yn hollbwysig i’r gwaith o redeg y Ganolfan, er enghraifft, croesawu ymwelwyr, cynnal yr ardd a rhoi cefnogaeth weinyddol. Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnig eich sgiliau a phrofiad fel gwirfoddolwr yna cysylltwch ‚'r y Ganolfan.

Os nad ydych yn medru helpu ar y safle ond mae gennych ddiddordeb yng ngwaith y Ganolfan, yna, da chi, ystyriwch ddod yn aelod o Gyfeillion Canolfan Santes Melangell

 

Noddwr ac Ymddiriedolwyr

Mae'r Gwir Barchedig Dr Gregory K Cameron, Esgob Llanelwy, yn cefnogi gwaith Canolfan Santes Melangell fel ein Noddwr.

Fel elusen gofrestredig, mae gan y Ganolfan Fwrdd Ymddiriedolwyr sy'n goruchwylio rheolaeth y Ganolfan. Mae ganddynt ystod o sgiliau a phrofiad o'r sectorau iechyd, gwirfoddol, busnes a ffydd.

Y Parchedig Harry Edwards

Jean Wood

Y Parchedig Edward Yendall

James Turner

The Ven Dr. Peter Pike