Pwy mae'r Ganolfan yn gallu eu helpu?

 

Mae’r Canolfan yn cysylltiedig a safle pererindota Cristnogol hynafol, sy’n cynnig lle ar gyfer myfyria, adfwyio ac adnewyddu.

 

Mae gan y Canolfan:
Eglwys Greirfa: lle encil ar gyfer body n llonydd, gweddio ac addoli.
Canolfan: Lle ymgynnull ar gyfer cyfarfod, adlewyrchu, cysylltu ag eraill.
Ystafell ddistaw: yn darparu cynhaliaeth a lle i: siarad, gwrando ac ymbwyllo.
Cefn Gwlad: Ardal hard i cerdded, gorffwys ac mwynhau natur.

 

Yr rydym yn ei gynnig:
·        Lle i adlewyrchi
·        Rhythym  o gweddi bob dydd
·        Diwrnodau ac encillion distaw.
·        Arwain gwpiau
·        Gofal fugeiliol
·        Gweinidogaeth iachau
·        Amser i wrando
·        Cyfarwyddyd Ysbrydol

Mae’r Canolfan yn agored o 10yb – 4yp Dydd Llun i Dydd Iau.

 

Am wybodaeth bellach am ddefnyddio'r Ganolfan neu i drefnu ymweliad, cysylltwch ā'r Cyfarwyddwr 01691 860408 saintmelangell@tiscali.co.uk