Beth ydym ni'n ei gynnig?

Daw pobl i'r Ganolfan am amryw o resymau ac yr ydym yn deall fod angen cefnogi pobl mewn gwahanol ffyrdd.

Mae rhai o'r dulliau yr ydym yn eu defnyddio i helpu pobl yn cynnwys:

 

Lle i fyfyrio

Cynghori proffesiynol

Gweddi                                Arweiniad ysbrydol

Gofal bugeiliol            Cyngor a gwybodaeth

Addoli        Gweinidogaeth iachau

 

Gellir addasu'r gwasanaethau hyn i unigolion a grwpiau i ymdrin ag anghenion neilltuol.

Rydym yn hyblyg yn ein dulliau. Os na allwch weld yr hyn yr ydych ei eisiau ar y wefan, yna rhowch alwad i ni.