Sut i ddod o hyd i ni

Os ydych yn dod

Mewn car

Lleolir Canolfan Santes Melangell ym Mhennant Melangell, 2 filltir tu allan i bentref Llangynog. O ganol y pentref, dilynwch y llwybr twristiaid brown i Eglwys Santes Melangell ar hyd y lôn i ben draw'r dyffryn.

Mae'r lôn yn gul ac yn anaddas i fysiau a cherbydau mawrion eraill.

Ar fws

Mae gwasanaeth bws ar gael o Groesoswallt i Langynog. Gellir cael gwybodaeth bellach am fysiau ar wefan Moduron Dyffryn Tanat. Mae Canolfan Santes Melangell yn daith gerdded braf o 2 filltir o ganol Llangynog, gan ddilyn yr arwyddion brown i Eglwys Santes Melangell

.

Cliciwch yma am 'Google Map'