Cyfleusterau ac Adnoddau

Adeiladwyd Canolfan Santes Melangell i'r pwrpas yn 1998, mewn lleoliad gwledig, hardd, ger Eglwys Santes Melangell, wrth droed y Berwyn.

Mae'r cyfleusterau yn cynnwys:

Ystafell therapi unigol

Amgylchedd gwledig hyfryd

Addoli yn Eglwys Cysegrfa Santes Melangell

Gardd dawel

Cyfleusterau cegin

Ystafell gyfarfod

 

• Mae'r adeilad yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn, ac mae'n cynnwys ystafell gyfarfod, cyfleusterau cegin a mynediad gwastad at doiledau a chawod.

• Mae'r ystafell gyfarfod yn addas ar gyfer cyrsiau hyfforddi, gweithgareddau gweithdai, cyfarfodydd, sesiynau therapi grŵp neu gynadleddau a seminarau bychain, hyd at uchafrif o 20 o bobl. Gallwn ddarparu lluniaeth ysgafn. Mae ystafell ar wahân ar gael ar gyfer cynghori unigolion.

• Mae'r Ganolfan yn cynnig mynediad rhwydd at amrywiaeth o deithiau cerdded yn yr ardal a gardd dawel lle gall pobl fwynhau harddwch y dyffryn mewn amgylchedd tawel

Am fwy o wybodaeth neu i archebu'r cyfleusterau, rhowch alwad i'r Shrine Guardian/ Centre Director.