Croeso i Wefan Canolfan Santes Melangell

Sculpture by Meical WattsMae Canolfan Santes Melangell yn fudiad Cristnogol, wedi'i leoli gerllaw Eglwys Cysegrfa Santes Melangell, sydd yn fan pererindod hynafol. Cefnogi pobl mewn angen sydd wrth galon ein gwaith, drwy gynnig lle i fyfyrio a chyfleoedd i adfywio ac adnewyddu.

Mae nifer o agweddau i Ganolfan Santes Melangell:

Cyfleusterau'r ganolfan

Man i gasglu, i gyfarfod, i fyfyrio, i gysylltu

Ystafell dawel

Lle i gael cefnogaeth, i siarad, i gael gwrandawiad, i dyfu

Eglwys Gysegrfa

Man tawel, i weddio, i addoli, i fyfyrio

Cefn gwlad

Llecyn hardd, i gerdded, i orffwys, i fwynhau natur
 

Edrychwch ar y wefan i gael gweld pwy ydym ni, beth ydym yn ei gynnig a dowch i'n gweld.

Dowch yn gyfaill Canolfan Santes Melangell

Ymunwch ā'n rhestr bostio ar lein i gael gwybod am ein digwyddiadau diweddaraf