Sut mae Canolfan Santes Melangell yn cael ei hariannu

Mae Canolfan Santes Melangell yn dibynnu ar haelioni unigolion, eglwysi a mudiadau i alluogi parhad ein gwaith.

If you have a query relating to spiritual direction or to counselling please contact the Shrine Guardian/Centre Director confidentially by email: rcmbrowne@btinternet.com or telephoning the centre and asking to speak to her personally.

Rydym angen eich help er mwyn cynnal a datblygu ein darpariaeth gwasanaeth. Gallwch gyfrannu mewn sawl ffordd:

• Cofio am waith Canolfan Santes Melangell yn eich gwedd´au

• Ystyried gwirfoddoli eich sgiliau ac arbenigedd

• Dod yn Gyfaill Canolfan Santes Melangell

• Cefnogwch waith y Ganolfan yn ariannol

 

Os ydych yn gallu rhoi cymorth ariannol i waith y Ganolfan:

 
Gwneud cyfraniad drwy'r post neu dros y ff˘n:

Anfonwch eich siec, yn daladwy i 'Canolfan Santes Melangell' i:

Canolfan Santes Melangell, Pennant Melangell, Llangynog, Powys SY10 0HQ

Cofiwch roi eich enw a chyfeiriad i ni, er mwyn i ni allu diolch i chi.

I gyfrannu rhodd drwy gerdyn credyd neu ddebyd:

ff˘niwch 01691 860408

Gadwch rodd i Ganolfan Santes Melangell yn eich ewyllys:

Cysylltwch Ô'r Ganolfan am fanylion pellach ar 01691 860408

 

Bydd eich rhodd i Ganolfan Santes Melangell yn mynd ymhellach gyda Rhodd Cymorth

Os ydych yn talu treth yn y DU, bydd Rhodd Cymorth yn cynyddu gwerth eich cyfraniad i ni. Am bob ú1 a roddwch, byddwn yn derbyn 28 ceiniog gan Gyllid y Wlad. Cliciwch yma i wneud datganiad Rhodd Cymorth. Y cwbl sy'n rhaid i chi ei wneud yw rhoi eich enw a chyfeiriad llawn i ni.

Cyfrinachedd

Ni fydd y manylion a roddwch i Ganolfan Santes Melangell yn cael eu hanfon ymlaen i unrhyw unigolyn na sefydliad arall.